Støtteforeningens bestyrelse

Støtteforeningens Bestyrelse: 

Formand : Lisbeth Andersen, Parkvangen 9, 8355 Solbjerg, Tlf. 29 45 54 19

Sekretær: Jytte Kristensen
Kasserer:
Jørgen Aaboe Christensen

Øvrige medlemmer:
Flemming Nielsen (bestyrelsesmedlem)
Lis Hauerslev (bestyrelsesmedlem)
Jens Lauersen Pind (bestyrelsesmedlem)
Mogens Balskilde Andersen (bestyrelsesmedlem)

Linda Svendgaard (suppelant)
Harriet Rasmussen (suppleant)

Karen Larsen (Arkivets medarbejderrepræsentant)
Revisorer: Lisbeth Balskilde og Pia Samsing