Støtteforeningens bestyrelse

tøtteforeningens Bestyrelse: 

Formand : Lisbeth Andersen, Parkvangen 9, 8355 Solbjerg, Tlf. 86 92 77 80

Sekretær: Jytte Kristensen
Kasserer:
Jørgen Aaboe Christensen

Øvrige medlemmer:
Edith Stoltenborg (bestyrelsesmedlem)
Peer Høisgaard (bestyrelsesmedlem)
Lis Hauerslev (bestyrelsesmedlem)
Per Clausen (bestyrelsesmedlem)

Linda Svendgaard (suppelant)
Harriet Rasmussen (suppleant)

Karen Larsen (Arkivets medarbejderrepræsentant)
Revisorer: Lisbeth Balskilde og Pia Samsing