Nyheder

Arkiv.dk

Så kom det, vi har arbejdet på længe endelig ”i luften” den 20. februar. Det er arkiv.dk, hvor man på Internettet, kan søge på gamle billeder og arkivalier for hele landet. I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver. En del materiale er blevet digitaliseret, men der er lang vej endnu. På Solbjerg Egnsarkiv er vi stort set færdige med at lægge Tulstrup Sogns billeder ind, og er nu godt i gang med at lægge Hvilsted Sogn ind. Så mangler vi Astrup og Tiset sogn.

Trækker du billeder hjem fra arkiv.dk, vil der være et lille vandmærke, men vil du have en kopi af originalbilledet, kan det erhverves for et mindre beløb på det Egnsarkiv, hvor det ligger. Det er en god idé at sende en mail til arkivet på forhånd – der er et link på hjemmesiden for Solbjerg Egnsarkiv på www.lokalhistorieiaarhus.dk/solbjerg -. Så kan vi have materialet klar til dig, når du kommer.

 

Udstillingen på Egnsarkivet vil her i foråret omhandle Ask Højskole. Det lille hæfte, der er udarbejdet i forbindelse med generalforsamlingen omhandler ”Ask Højskoles sidste år” og er forfattet af Thorkild Lyby. Det er også ham, der har skrevet ”Kundskab og Ånd”, som også omhandler højskolen fra starten til 1994.

Hæftet ”Ask Højskoles sidste år” og ”Kundskab og Ånd” kan købes på Egnsarkivet for henholdsvis 25,- og 50,- kr. Thorkild Lyby er også foredragsholder til Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bliver afholdt på Solbjerg Bibliotek torsdag d. 16. april 2015 kl. 1930.

Generalforsamlingen vil blive afholdt efter gældende vedtægter, som kan ses på hjemmesiden: www.lokalhistorieiaarhus.dk/Solbjerg

På arkivets vegne
Jørgen Christensen.