Medlemskab

Medlemskab af Støtteforeningen koster:
Enlige   50,- kr
Familie/par   80,- kr