Medarbejdere på arkivet

Medarbejdere på Arkivet

Arkivleder: Lis Hauerslev: Højlundsparken 44, 8355 Solbjerg
Registrerer billeder + journaler

Karen Larsen: Tager sig af henvendelser + slægtsforskning

Linda Svendgaard: Udklip og registrerer

Jytte Kristensen: Registrerer billeder + journaler

Flemming Nielsen: Arbejder med billeder

Jørgen Christensen: Registrerer billeder + edb + hjemmesiden

Harriet Rasmussen: Tager sig af henvendelser + slægtsforskning